سبوس برنج یا سبوس گندم؟

عقیقه چیست ؟ شرایط و احکام عقیقه

عقیقه عبارت است از قربانی کردن گوسفند یا هر حیوان دیگری که امکان قربانی شدن آن وجو دارد, در روز هفتم تولد فرزند , برخی بر این باورند که عقیقه همان گوسفندی است که قربانی می شود. در این مقاله موضوع عقیقه چیست را به طور کامل مورد بررسی قرار میدیم و احکام و شرایط عقیقه از نظر اسلام و انبیاء رو بیان می کنیم.

عقیقه

هدف از انجام عمل عقیقه کردن فرزند برای حفظ او از هر نوع بلا می باشد که بر پدر فرزند واجب است در روز هفتم تولد فرزندش گوسفندی را به عنوان عقیقه برای او قربانی کند. در برخی روایات آمده است که بهتر است قربانی گوسفند باشد , اما اگر دام گوسفند زنده در دسترس نبود امکان قربانی کردن گاو , شتر و هر حیوان دیگری که امکان قربانی شدن را دارد می تواند برای عقیقه کردن در نظر گرفت.

آیا می توان هزینه عقیقه را پرداخت کرد به جای قربانی کردن

پاسخ این سوال توسط امامان مختلف و انبیاء نه می باشد. یعنی پدر نمی تواند به جای قربانی کردن , مبلغ و هزینه حیوان قربانی را به صورت صدقه پرداخت کند. و حتما باید حیوانی را در روز هفتم تولد فرزند خودش قربانی کند.

جنسیت عقیقه

در برخی روایات آمده است که بهتر است جنسیت گوسفند یا هر حیوان دیگری که برای قربانی شدن آماده شده است با جنسیت فرزند یکی باشد. یعنی اگر فزند پسر است یک گوسفند زنده نر و اگر فرزند دختر است یک گوسفند ماده برای عقیقه شدن انتخاب شود. اما اجباری نیست و اگر حیوان عقیقه از نظر حیث جنسیت با فرزند متفاوت باشد برای عفیقه کفایت می کند.

داستان نشکستن استخوان های عقیقه

مستحب است بعد از قربانی کردن و بریدن سر عقیقه، استخوان‌های آن را نشکنند و فقط استخوان ها را از بند مفصل ها جدا کنند و بعد از آن استخوان های عقیقه را زیر خاک بگذارند. ولی استحباب دفن کردن و زیر خاک گذاشتن استخوان‌هاى عقیقه و همچنین برخی از آداب و رسوم های متفوت در اینباره که در جای مختلف دنیا معروف است، دارای مدرک خاصی نمی باشد و این مورد تا به حال ثابت نشده است.

شرایط استفاده و تقسیم عقیقه

در رابطه با شرایط استفاده و تقسیم کردن عقیقه , مستحب است که یک ران , یک سوم و یا یک چهارم از گوشت عقیقه را به قابله (کسی که فرزند را به دنیا می آورد می تواند دکتر , مادر بزرگ , یا حتی خود مادر فرزند باشد) بدهند و بقیه را بین مردم و مؤمنان تقسیم کنند، اما گفته شده که بهتر است گوشت عقیقه را در آب و نمک پخته و حداقل به ۱۰ نفر غذا داده شود. نکته مهمی که در رابطه با خودش گوشت عقیقه وجود دارد :

فرزند , مادر و پدر فرزند , سایر فرزندان و هر کسی که خرج اون بر عهده پدر فرزند است نباید از گوشت عقیقه بخورند.